Markermeer-IJmeer
Markermeer-IJmeer
Markermeer-IJmeer

Conferentie Markermeer-IJmeer 2019

Dynamiek en verbinding

Dat was het thema van de conferentie Markermeer-IJmeer op 23 september. In Hotel Spaander in Volendam bezochten ruim 150 deelnemers de conferentie. Zij luisterden naar het Natuurcollege en bezochten verschillende workshops.

Gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland heette, namens de Stuurgroep Markermeer-IJmeer, de deelnemers van harte welkom. Hij schetste de uitdagingen voor het gebied. Daarna was het woord aan Marius Brants en Piet Verdonschot in het Natuurcollege.

Verhaal van verbinding is belangrijk
Marius Brants (WNF) vertelde over zijn ervaringen om het Haringvliet weer te verbinden met de zee. En verbinden is daarbij op verschillende manieren belangrijk. Verbinden van partijen, verbinden van gebieden en het verbinden van de mensen met het gebied. Hij gaf de volgende adviezen voor het Markermeer-IJmeer aan de deelnemers:

  • Geef het gebied een identiteit.
  • Geef ondernemers een kans om mede-eigenaar te worden.
  • Kijk met andere ogen naar het gebied. Dan zie je de kwaliteiten. Versterk die en breidt dat uit.

Markermeer onderdeel van groter geheel
Piet Verdonschot, hoogleraar aan Wageningen Universiteit, gaf een college over hoe de natuur van een meer in elkaar zit. De grootste rijkdom aan dieren en planten zit in de moeraszone tussen het open water en het land erachter. Om de natuur in het gebied krachtiger te maken is het nodig om goede verbindingen te maken tussen het water en het land. Ook is het beter om naar het hele IJsselmeergebied te kijken en niet alleen naar het Markermeer-IJmeer.

Van Nationaal Park tot waterplanten
Na het Natuurcollege kregen de deelnemers in 6 verschillende workshops meer informatie over de onderwerpen:

  • Nationaal Park Nieuw Land
  • Natuurthermometer
  • Noord-Hollandse kust en Houtribdijk
  • Oostvaardersoevers
  • Kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA)
  • Waterplanten

In de workshops werd veel informatie uitgewisseld en gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Met nieuwe kennis en inspiratie gingen de deelnemers weer naar huis. Bekijk hier een foto impressie van de conferentie.

Cookie-instellingen